Yangın Koruması & Yangın Boyaları – Epoxy Intumescent Freproofing

Yangınlar; selülozik yangın ve hidrokarbon yangını olarak ikiye ayrılmaktadır.

Selülozik yangın ahşap, tekstil ürünleri, kağıt gibi alevlenebilen ürünleri içermektedir. Hidrokarbon yangını ise petrol türevi ürünlerden elde edilmiş hidrokarbon, sovent ve alevlenebilen sıvı materyalleri içermektedir

Bu iki yangın çeşidine göre mühendislik çalışması yapılarak seçilen yangın koruma kaplamaları, çelik yapıları yangına karşı belirlenen süre içerisinde (30 dk, 60 dk, 120 dk vs.) koruyarak tahliye ve müdahale imkanı sağlamaktadır. Passive fire protection adı altında epoxy intumescent yangın koruma kaplamalarının satış ve uygulaması FresCoat tarafından yapılmaktadır.