FGD Flake Lining

FGD (Flue Gas Desulfurization) üniteleri yanma ürünleri sonucu ortaya çıkan sülfür dioksiti bazik solüsyon yardımıyla asidik gaz içerisinden ayrıştırarak çevreye olan etkisini en aza indirmek amacı ile tasarlanmıştır.

Bu proses FGD sistemindeki absorber ünitesi içerisinde gerçekleşmektedir. Yanma ürünü sonucu ortaya çıkan gaz içerisindeki SO2’yi absorbe etmesinden dolayı absorber adı verilmiştir.

FGD üniteleri genellikle çelikten imal edilmekte olup, bazı durumlarda betonarme olarak da imal edilmektedir.

FGD üniteleri termik santrallerdeki prosesin en önemli noktalarından olup, korunması adına iç kaplama olarak flakeline, rubber lining ve FRP sistemleri kullanılmaktadır.

FGD konusunda uzman kadromuz ve profesyonel uygulama ekibimiz;

Baca içi Flakeline
Absorber içi Flakeline ve Rubber Lining
GGH (Gas gas heater / ısıl değiştirici / regova) Flakeline
Gaz kanalları Flakeline
Booster fan içi Flakeline, Sıvı Seramik ve Rubber Lining

kaplamalar konusunda hizmet vermektedir.