Baca İçi Inspection

FresCoat uzman mühendis kadrosu, teknolojinin tüm imkanlarından faydalanmaktadır. Bünyesinde bulunan 360C Professional kamera sayesinde tesislerdeki görsel boya korozyon risk analizi yapmakta ve iskele kurmadan özellikle Termik Santrallerdeki Baca İçi (Stack) korozyon kontrolünü gerçekleştirmekte ve raporlama yaparak bakım planı hazırlamaktadır.